huisregels feesten & evenementen blooming hotel Bergen, 2023

Om u, uw gasten, en onze overige hotelgasten, zo’n comfortabel en plezierig mogelijk
verblijf in ons hotel te kunnen bieden vragen wij u deze huisregels nauwkeurig door te
nemen, te accepteren en te respecteren.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de
  dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Op diverse plaatsen binnen en om het gebouw hangen camera’s. Een ieder die
  zich op ons terrein of in het hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames.
  Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend
  materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • blooming hotel is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van uw
  bezittingen.
 • De Directie van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn,
  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan
  wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van blooming hotel kan men
  aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie-, en/of vernieuwingskosten.
 • Bij het moedwillig veroorzaken van geluidsoverlast binnen, of op het terrein van
  blooming hotel, kan men aansprakelijk gesteld worden voor de
  compensatiekosten.
 • Men dient zich te allen tijden te houden aan de openingstijden van onze
  openbare ruimtes. Buiten openingstijden is het niet toegestaan zich in deze
  openbare ruimtes te bevinden.
  o blooming brasserie en bar, 11:00 tot 00:00 uur
  o terras aan de vijver, 09:00 tot 22:00 uur
  o restaurant Zandhoeve, 07:00 tot 22:00 uur
 • Feesten en evenementen eindigen uiterlijk om 00:30 uur. Om 00:00 uur wordt de
  laatste ronde geschonken.
 • Medewerkers van blooming hotel zijn te allen tijden gerechtigd het volume te
  verlagen.
 • De muziek eindigt bij feesten en partijen uiterlijk om 00:00 uur.
 • Gasten van feesten en evenementen zonder hotelovernachting dienen direct na
  het verlaten van het evenement blooming hotel te verlaten.
 • blooming hotel is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn haar diensten aan u te
  beëindigen wanneer u de huisregels overtreedt, of u zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en
  de rust in blooming hotel wordt verstoord.